Teksty na anglojęzyczną wersję strony internetowej opracowuje dla nas Diana Jankowiak.